NAGRADNA IGRA – Podarimo VINJETO.

Pogoji nagradne igre, objavljene 11.1.2021:

 

1. SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani Autodelta d.o.o, povezava pa je dostopna tudi na Facebook/Instagram strani Autodelta. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook/Instagram strani. Organizator in izvajalec nagradne igre, objavljene na Facebook strani Autodelta, 11.1.2021 (v nadaljevanju: nagradna igra) je Autodelta, d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Igra poteka od 11.1.2021 do 21.1.2021 do 10. ure na Facebook-u in Instagram-u Autodelta.

 

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Sodelovanje v nagradni igri je možno z všečkanjem Facebook/Instagram profila Autodelta in oddanim komentarjem, v katerem udeleženec označi prijatelja ter deli objavo na svoj profil. V nagradni igri se udeleženec strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre. Nakup pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

3. IZBIRA NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo 21.1.2021 z uporabo naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih. Rezultati žrebanja so dokončni in bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja (ime in priimek) pod objavo.

 

 4. NAGRADNI SKLAD

Organizator v nagradni igri podeljuje naslednjo nagrado: 1x celoletno vinjeto za osebno vozilo, za leto 2021.

 

5. PREVZEM NAGRADE

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izbrana. Nagrajenc bo označen v objavi. Prav tako bodo nagrajencu navodila o prevzemu nagrade organizator posredoval sporočilo preko socialnega omrežja Facebook. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade, je organizator ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

 

6. ODGOVORNOST IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB-1), da organizator Autodelta d.o.o. hranijo osebne podatke udeleženca in jih obdelujejo in uporabljajo za namen izvajanja nagradne igre in za namen neposrednega trženja (obveščanja o svoje poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah).

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

Udeležencu nagradne igre so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov družbe in sicer na Autodelta d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: info@autodelta.si, zahteva za izbris podatkov iz zbirke partnerja.

 

7. PREKLIC SODELOVANJA IN REŠEVANJE PRITOŽB

Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 20.1.2021 zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri in/ali izbris svojih osebnih podatkov iz baz osebnih podatkov iz zadnjega odstavka 5. člena teh pravil. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja, tako da pošlje zasebno sporočilo na Facebook strani Autodelta do 20.1.2021. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.